Dags att avsluta ett drömjobb

Pensionär. Torsten Lindqvist tänker nu satsa på allt han inte hunnit med under arbetslivet. Bild: Sofia Westerholm

Pension. För 35 år sedan började han som lärare på Västankvarn Gård. Sedan dess har han även hunnit fungera som rektor och verkställande direktör för gården. Nu tackar Torsten Lindqvist för sig och går välförtjänt i pension.

– Sakna? Varför skulle jag sakna något? Jag kan ju komma hit och prata när som helst utan att behöva bära hela det stora ansvaret för gården. Skönt är vad det ska bli.

Lindqvist kom till gården för att arbeta som lärare. Det gjorde han i tolv år och tog sedan över som rektor. Då han började arbeta där hade skolan ännu ett hundratal studerande.

Från skola till försöksstation

Under 1980-talet kom stora begränsningar i odlingen och det i sin tur ledde till att allt färre sökte sig till utbildningen.

– Skolan blev slutligen stängningshotad. Jag kallar perioden för "farans år". Då det inte fanns tillräckligt studerande kvar för en egentlig utbildning, beslöt vi oss för att övergå till ett samarbetsprojekt med naturbruksprogrammen vid Yrkeshögskolan Novia med satsning på försöksverksamhet, berättar Lindqvist.

År 2003 blev försöksverksamheten organiserad och sedan dess har man på gården valt att i högsta grad satsa på den.

Vid sidan om den bedrivs även lantbruk, uthyrning av fastigheter och hundlägerverksamhet.

Välfungerande samarbete

Västankvarn Gård donerades år 1894 av Lina och Wilhelm Sandell till Nylands Nation vid Helsingfors Universitet.

Kravet för donationen var att någon form av utbildning skulle upprätthållas där. Det kravet uppfylldes också. En skola var verksam på gården i över 100 år.

Gården ägs fortfarande av Nylands Nation men sedan år 2010 har Nylands Svenska Lantbrukssällskap ansvarat för själva verksamheten.

Västankvarn Gård är i dag ändå en självständig avdelning med möjlighet att fritt bestämma över sin verksamhet.

– Detta var en mycket bra lösning. Jag tror på att beslut fattas så nära som möjligt. Det har vi haft möjlighet att göra då vi fått arbeta så självständigt här på gården. Kreativitet och personligt engagemang förstörs då saker blir för fjärrstyrda, menar Lindqvist.

Han är mycket nöjd med samarbetet såväl med Nylands Svenska Lantbrukssällskap som med Nylands Nation.

Dåliga framtidsutsikter oroar

Lindqvist har själv alltid levt med ett starkt intresse för natur och lantbruk. Han oroar sig därför nu över lantbrukets framtid i Finland.

– Lantbrukets ekonomiska situation är sämre än någonsin förut. Jag ser tyvärr heller inget ljus i tunneln.

I takt med att priset för de färdiga produkterna sjunker, ökar reglerna och begränsningarna. Utvecklingen går ekonomiskt inte hand i hand.

– Det finns i dag så mycket krav och regler att en vanlig människa inte kan komma ihåg alla. Men det är väl vägen man måste gå för att kunna spara på miljön, säger Lindqvist.

Han tror att intresset för lantbruk nog ännu lever kvar men att alla de existerande kraven samt det mycket dåliga ekonomiska läget skrämmer ungdomarna. Intresset finns men risktagningen känns för stor.

"Jag har gjort mitt här"

Efter sammanlagt 35 år på gården känner sig Lindqvist nu redo att ge över åt den nya verkställande direktören Mikael Jern.

– Det ska bli riktigt skönt. På en så här stor gård har man alltid minst tio projekt på gång. Det finns inte en sekund som allting fungerar helt som det ska, säger Lindqvist.

Då pensionärslivet tar över tänker han göra sådant han inte hunnit med under sin tid som vd.

Han har redan hunnit återuppta sin gamla hobby biodling och den vill han nu satsa på. En cykelsemester i Danmark väntar honom också under sommaren.

– Även om detta varit mitt drömjobb känns det inte alls vemodigt att sluta. Jag har gjort mitt här och stiger nu lugnt åt sidan.

Samarbetsprojekt mellan Västankvarn Gård, Nylands Svenska Lantbrukssällskap och Yrkeshögskolan Novia

Bedriver i dag försöksverksamhet, fastighetsuthyrning, lantbruk och hundlägerverksamhet

Beläget cirka 10 km utanför Ingå centrum

Ägs av Nylands Nation vid Helsingfors Universitet

Donerades av Lina och Wilhelm Sandell

Bedrev skolverksamhet i över 100 år

Består av sammanlagt 40 hus och 250 hektar odlingsmark

Hyr ut fastigheter åt 20 hyresgäster

Byter vd i samband med Torsten Lindqvists pensionering

Mer läsning