Dagisgrupp flyttar till Loket till våren

Vid årsskiftet flyttar en finsk grupp daghemsbarn från Jukola till Loket vid Sjundeå station.

Orsaken till flytten är fördröjningen av modulskolorna för Päivärinteen koulus elever. Tanken var ursprungligen att Päivärinteen koulu skulle flytta till en egen modulskola vid årsskiftet. Då skulle den svenska dagvården ta över de utrymmen som Päivärinteen koulu nu förfogar över i Sjundeå svenska skola.

På grund av oklarheter i anbudsförfarandet sköts anskaffningen av modulskolan upp, så att eleverna först senare under våren kan flytta ut ur Sjundeå svenska skola. Det betyder att det blir för trångt i Jukola daghem. En finsk daghemsgrupp flyttas därför tillfälligt till Loket, under våren.

– Vi vill inte splittra Lilla Alexis verksamhet, så den svenska dagvården stannar i Jukola, säger bildningschef Jukka Pietinen.

I augusti flyttar en finsk dagvårdsgrupp till Lilla Lotta. Den svenska dagvården blir i Jukola ända tills de nya skolbyggnaderna står klara.

Mer läsning