Daghemmet i Prästkulla börjar drivas privat

Verksamheten i Prästkragen fortsätter i höst med hembygdsföreningen som drivande kraft. Daghemmet tar gärna emot barn också från annat håll.

Daghemmet i Prästkulla börjar drivas privat.

Efter att staden fattade beslut om att upphöra med daghemsverksamheten i byn har invånarna aktivt diskuterat möjligheterna att ta över.

Prästkullanejdens hembygdsförening spelar en nyckelroll i sammanhanget och i går (9.5) beslöt föreningen att den börjar driva verksamheten i egen regi.

– Det blir ett gruppfamiljedaghem och vi fortsätter i samma hus, säger Annette Ström som är sekreterare i föreningen.

Prästkulla gård äger byggnaden, som föreningen ska hyra för daghemsverksamheten.

Alla välkomnas

Föreningen siktar på att anställa två eller tre personer, beroende på hur många barn daghemmet får.

Det kan ta emot tolv barn, och utifrån de förhandsanmälningar som gjorts kommer det att finnas lediga platser inför starten i augusti. Anmälningen går ut den 30 maj.

Annette Ström hoppas att föräldrarna i trakten nu griper chansen att anlita daghemmet då det får en fortsättning. Samtidigt välkomnar hon också barn som inte bor i Prästkulla med omnejd.

– Vill man att barnet ska få vistas i en hemtrevlig miljö ute på landet är det bara att söka hit, säger hon och berättar att daghemmet också vill satsa på ekologisk och lokalproducerad kost.

Planer finns på ett samarbete med köket i Mikaelskolan, men man har ännu inte hunnit ingå något avtal.

Svenska och finska

Daghemmet kommer att erbjuda finsk "språkdusch", eftersom en av de anställda kommer att tala finska med barnen. Det kan också bli aktuellt med eftermiddagsverksamhet för förskole- och skolbarn.

Föräldern Peter Rehn är nöjd.

– Det blir mångsidigt och flexibelt, säger han om de planerade arrangemangen.

Rehn har sin äldre dotter i nuvarande Prästkragen och räknar med att även den yngre dottern ska börja i daghemmet i byn.

Bidrag sökes

Verksamheten vilar på avgifter och bidrag.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne bistår med 40 000 euro. Ansökningar har lämnats in till fler stiftelser.

Föräldrarna betalar en dagvårdsavgift som motsvarar den kommunala avgiften.

Redskap blir kvar

Annette Ström säger att inställningen till det nya konceptet varit positiv från stadens sida.

Bland annat lämnar staden kvar de redskap och ställningar som finns på gården. Det nya daghemmet får också ta över en del av materialet som finns inomhus.

– Det är en bra grund. Det mesta finns redan här.

Ström berättar att det fötts många barn i Prästkulla med omnejd under de senaste åren. Därmed finns det ett behov av daghemmet även i framtiden, säger hon.