Dagens coronasiffra: 221 personer har smittats

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 221 nya fall av coronavirussmitta på tisdagen. Bild: SPT-arkiv

Institutet för hälsa och välfärd meddelar att 221 personer har smittats av coronaviruset under det senaste dygnet. Samtidigt är incidensen högst i Nyland.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 221 nya fall av coronavisrussmitta på tisdagen. Det är en ökning jämfört med gårdagens siffra – då meddelade Institutet för hälsa och välfärd att 200 personer hade smittats. Tisdagens siffra innebär att sammanlagt 39 011 fall av covid-19 (som orsakas av coronaviruset) har konstaterats i Finland sedan pandemin började i fjol..

Incidensen för hela landet har sjunkit något och ligger nu på 63,5 fall per 100 000 invånare under de 14 senaste dagarna. Under den förra 14-dygnsperioden var den 73,2. Nyland är för tillfället värst drabbat med en incidens på 108,4 följt av Egentliga Finland med 97 fall per 100 000 invånare.

Enligt måndagens uppgifter vårdas 134 coronapatienter på sjukhus och 32 av dem får intensivvård. På måndagen rapporterades ytterligare elva dödsfall som kan knytas till vriuset. Sammanlagt 597 finländare har dött som en följd av coronaviruset.

Institutet för hälsa och välfärd meddelade också på måndagen om att ytterligare 29 fall av det muterade coronaviruset konstaterats i Finland. Sammanlagt 49 fall av det muterade viruset har nu konstaterats i landet.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

Mer läsning