Sjundeåpolitiker stick i stäv med tjänstemän om tomtpris

Sjundeås planeringschef och kommundirektör vill inte ge rabatt på en företagstomt.

29.03.2021 09:00
Planeringschefen och kommundirektören i Sjundeå vill inte ge rabatt på en företagstomt på Brännmalmsbågen. Politikerna är av annan åsikt. De anser att det anbud på 47 572 euro som kommunen har fått av en köpare är rimligt och ska godkännas, fastän det är drygt 20 000 euro under försäljningspriset.
Det var samlingspartisten Tuomas Leikola som föreslog att försäljningen godkänns. Han stöddes av partikamraten Jere Jantunen, De Grönas Pia Virta och Vänsterförbundets Veikko Tanskanen.
Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen i kväll, och tjänstemännen har återgått till förslaget att förkasta köpanbudet. Tjänstemännen bedömer att efterfrågan på tomter har ökat under det senaste året. Dessutom kommer kommunen att börja hyra ut tomter. Om Sjundeå säljer en tomt till nedsatt pris kan trycket öka på att göra lika i framtiden.
Köparen ville ha en 20 000 euros sänkning på tomtpriset för att undersökningar har visat att marken kräver pålning för att man ska kunna bygga där. Det höjer byggkostnaderna med ungefär 20 000 euro.

ANDRA LÄSER