Båthamnen i Ingå får ny vind i seglen

Sjösättningsrampen i Ingå småbåtshamn ska förnyas i snabb takt. Därefter ska kommunen lägga i en ny växel på hamnplaneringen.

Hinder. Den nuvarande sjösättningsrampen i Ingå småbåtshamn är inte optimal. Vid lågvatten får man inte i alla båtar längs rampen.

Det har stått stilla i mer än två år på hamnutvecklingsfronten i Ingå. En ny detaljplan för småbåtshamnen är godkänd redan 2016, men detaljplanen förutsätter en noggrannare användningsplan för att lösa ett antal frågor. Nu verkar det finnas förnyad vilja och kraft att föra projektet framåt.

Det första steget är att bygga en ny sjösättningsramp på västra sidan om ån, i ändan av Fjärdvägen. Senast nästa år hoppas Ingås kommundirektör Robert Nyman på att bygget kan påbörjas. Rampen är det första steget av en mer omfattande process som siktar på utvidgning av Ingå småbåtshamn.

– Den nuvarande sjösättningsrampen ligger mitt i det nya Ingåstrandområdet, där kan vi inte ha en ramp när vi ska börja bygga och utveckla området. Men företagarna vid hamnen är helt beroende av en ramp, så det är en fråga som måste lösas innan vi börjar gräva, säger Nyman.

Nuvarande rampen fel byggd

Efter diskussioner med hamnföretagare har kommunen kommit till att den optimala platsen för en ny ramp är på västra sidan om ån. En flytt av rampen dit minskar också på den tunga trafiken på östra sidan om ån.

– Det är en rejäl ramp, den ska bli tjugo meter lång och tolv meter bred. Bygget är redan under beredning i kommunen, säger Nyman.

Tekniska nämnden gör upp ett förslag, inklusive kostnadskalkyl. Både hamnbolaget och de företagare som verkar på området ska höras. Förslaget ska vara klart för behandling i kommunstyrelsen i september i år.

Patrik Strömsholm är företagare på Mekaniska marin i småbåtshamnen och han välkomnar en ny ramp.

– Det behövs absolut, för den som vi nu har där på andra sidan är fel byggd. Om det är lågvatten får vi inte ut alla båtar. Då måste vi ta hjälp av en kranbil som lyfter i båtarna, och det ökar ju våra kostnader för vi kan inte sätta den utgiften på kunderna, säger han.

Företagare Lars Ehrnsten vid Ingå motor och svets säger att åsikterna om rampen går isär. Han anser att det skulle vara dåligt om den nuvarande rampen vid Strand tas bort helt och hållet.

– För det finns massor av båtar på den sidan också och bron är det lite si och så med också, säger han.

Vilda västern i hamnen

Utvecklingen av småbåtshamnen, och då speciellt placeringen av rampen, är central också för planeringen av Ingåstrand. Robert Nyman lyfter fram vikten av att planera de båda helheterna parallellt.

– Det är viktigt att planeringen av båda sker att de inte stör varandra utan stöder varandra, säger han.

Utöver rampen är parkeringsplatserna i hamnen en kvistig fråga. Det går inte att bygga ut småbåtshamnen med fler båtplatser innan den frågan är löst. Här finns ännu inga visioner eller lösningsförslag.

– Kommunen borde se över hela infrastrukturen på området, nu är det lite vilda västern över det hela, säger Patrik Strömsholm.

Han efterlyser tydligare områden för långtidsparkering, kortare parkering och båttrailers. Dessutom är det viktigt att folk ska hitta fram till området.

– Det borde sättas i gång ordentligt att se över vad som ska vara var, säger han.

Parkeringen avgör hamntillväxt

Parkeringsfrågan är central också för hamnbolaget, som bara väntar på en lösning för att kunna utvidga sin verksamhet.

– Jag vet att det är full process på gång i frågan nu då Ingå fått en ny kommundirektör som har energi att driva den. Det är första prioritet nu, verkar det, säger hamnbolagets styrelseordförande Hannu Pesonen.

– Vi måste vänta på att frågan om parkeringen är löst, före det kan vi inte göra en aktieemission. Och vi kan inte utvidga.

En aktieemission har planerats i många år redan för att finansiera en utbyggnad av småbåtshamnen. När den förverkligas är det meningen att kommunens ägande i hambolaget reduceras från 100 procent till 34 procent.

Gammalt arrende löper ut

En faktor som kan påverka hamnområdets framtid positivt är att ett långt arrendekontrakt på en tomt i ändan av Fjärdvägen löper ut år 2020.

– Det ger oss nya möjligheter att planera området och det kan också lösa frågan om parkering. Det hjälper oss mycket, säger Pesonen.

Tomten i fråga arrenderas av Jussi Aropaltio, som har ett båtförvarings- och båtserviceföretag som fungerar i småbåtshamnen och i Torp. Han är medveten om läget och är öppen för diskussioner.

– Jag förstår att området behövs för andra ändamål och vi är i princip öppna för andra lösningar bara vi kommer överens. Företaget behöver båtplatser och förvaringsplatser på land, säger han.

Tidigare var tanken att Aropaltio skulle bygga någon form av hallar på tomten och det fanns till och med ett giltigt bygglov. Bygget har inte förverkligats.

– Vi har inte haft behov.

Besviken på korta arrenden

I väntan på hamnplanen har kommunen valt att inte heller ge övriga företagare på området förlängda arrendekontrakt. Det här är något som Patrik Strömsholm är mycket besviken över.

– Företaget fyller 80 år i augusti. Jag tycker det är märkligt att vi inte får långtidskontrakt för området. Vi lägger inte ner en euro på området mera förrän vi har längre hyreskontrakt, säger han.

Även den här frågan hänger ihop med hamnplanen. Redan 2016 beslutade kommunen att en användningsplan för området ska göras upp, och i det skedet fattade man också beslut om att bara ingå ettåriga kontrakt tills helhetsplanen var klar.

– Planen har inte gjorts och ur företagarsynvinkel är det förstås bekymmersamt. Nu hoppas vi kunna återkomma till frågan i höst, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (SFP).

Muddring behövs

När alla frågor på land är lösta är det dags att rikta blicken mot havet. Redan nästa år kommer hamnbolaget att muddra i småbåtshamnen.

– Den måste göras djupare, de lägsta ställena är bara 1-1,2 meter djupa. En annan sak är sedan en muddring för att göra farleden djupare. Det är en mera omfattande åtgärd som kräver ett större åtgärdslov av NTM-centralen. Det tar längre än ett år att få ett sådant, så det blir knappast nästa år, säger Hannu Pesonen.

Däremot kan mindre muddringar i form av service av farleden förverkligas nästa år då hamnen muddras.

Några ytterligare projekt har hamnbolaget inte planerat. De två nya bryggor som installerades i hamnen på östra sidan har tömt kassan.

– Vi måste alltid få in pengar i kassan först, vi kan inte ta lån. Vi sparade lite i fjol för bryggorna och nu är kassan tom, säger Pesonen.

ANDRA LÄSER