Ny kampanj ska få konsumenter att slösa mindre energi

I höst kommer det lanseras en kampanj med fokus på energisparande. VN har talat med Motivas Teemu Kettunen som tipsar konsumenter om sätt man själv kan minska sin energiförbrukning på.

Genom att sänka inomhustemperaturen med en grad kan man minska energiförbrukningen med fem procent.
Wilma Jensénwilma.jensen@vastranyland.fi
13.08.2022 12:00 UPPDATERAD 13.08.2022 13:57
Nu ska alla finländare spara energi och minska på sin elförbrukning. I höst lanseras en kampanj som fokuserar på just det här.
– Det kommer bli en kampanj gentemot medborgare och konsumenter om hur de kan spara energi, säger Kati Laakso, Motivas direktör för kommunikation och marketing.

Varför ska man spara energi?

EU-ländernas energiministrar har beslutat att man under hösten och vintern ska skära ner på användningen av naturgas.
Beslutet är i kraft från första augusti fram till sista mars 2023.
Gassituationen i Europa är den främsta orsaken till de stigande elpriserna inom EU.
Kampanjen för att spara energi i Finland lanseras av Arbets- och näringsministeriet tillsammans med Miljöministeriet, Statsrådets kansli, Energiministeriet, Sitra och Motiva.
Kampanjen kommer synas främst i samband med energisparveckan som infaller 10-16 oktober.

Sänk inomhustemperaturen

Teemu Kettunen, expert på Motiva, ger några tips om hur man som konsument kan sänka sin energiförbrukning. Det första man kan göra är att kontrollera vilken rumstemperatur man har på olika platser i hemmet. Att sänka temperaturen med bara en grad kan resultera i att energiåtgången sänks med fem procent.
– I sovrummet kan man sänka graderna, i själva verket kan det även visa sig att man sover bättre i lägre temperaturer just under 20 grader. I gästrummen kan man ha en lågtemperatur och hålla dörren stängd när det inte används. Det samma gäller i förråd, där är det är onödigt att det är varmt.
Kettunen menar att kroppen vänjer sig med de svalare temperaturer efter ungefär två veckor.
– Det kan kännas bra efter en tid, så det kan löna sig att testa, säger han.

Tilläggsisolera och installera luftvärmepump

För att spara på uppvärmningskostnader kan en åtgärd vara att täta fönstren. Genom att täta fönstren kan man minska luftläckage och känslan av drag.
– I ett dragfritt utrymme, känns det behagligare och man kan njuta av lägre temperaturer än i ett utrymme med drag, säger Kettunen.
I hus, i synnerhet gamla sådana, som är dåligt isolerade går mycket energi åt till just uppvärmning. Därför kan det vara bra att också satsa på tilläggsisolering av vindsbjälklaget.
– Många gånger är det både ekonomiskt och lätt att göra det, säger Kettunen.
För dem vars hus är uppvärmt av enbart el menar Kettunen att en av de mest ekonomiska lösningarna är att skaffa en luftvärmepump.
– En extra fördel är att den under sommartid kan kyla ner huset. Men marknaden för luftvärmepumpar är väldigt het just nu och väntetiden är lång.

Byt ut munstycket på duschkranen

Att spara varmvatten är också bra. Och hur lång tid man spenderar i duschen är viktigt då det gäller att spara på energi.
– Ett annat effektivt sätt att är att byta ut munstycket i duschen till ett vattensparande munstycke. Duschen är den platsen som konsumerar mest energi i våra hem.
En stor energibov i hemmet är bastuugnar som har ett aggregat som alltid är varmt. Har man den här typen av bastuugn kan det vara värt att överväga att byta ut den.
– Dessutom lönar det sig att alltid gå direkt i bastun när den är varm och stänga av den genast man badat klart. Det här är några simpla saker man själv kan göra.

Ekonomiskt är oftast ekologiskt

I dag är det också smart att kolla på olika vitvarors energiklass och köpa den produkt som är klassad som bäst eller näst bäst.
– Energiklassificeringen förnyas ofta och i bland finns inte det produkter i den bästa klassen, så då kan en lägre klass vara den bästa på marknaden.
I hem där värmeåtervinningssystemet blivit gammalt kan det vara smart att byta ut dem. När det handlar om att byta ut energikrävande maskiner ska man fundera på några faktorer.
– Rent tekniskt kan man fundera hur länge den kommer hålla och hur mycket el den konsumerar. Det här är ganska lätt att räkna ut.
För vissa kan det kännas dumt att byta ut fungerande lösningar. Dessutom kan man beviljas energiunderstöd av Ara, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, då man förbättrar energi prestanda i bostadshus.
– Men är det ekonomiskt lönsamt är det nästan alltid ekologiskt också. Är det frågan om något som man tänker att man oavsett måste uppdatera inom fem år så kan man lika bra göra det genast, utan att vänta.

ANDRA LÄSER