Svårt att hitta närvårdare - Ingå öppnar för att i stället anställa vårdbiträden eller hälsovårdare

I fortsättningen kan också hälsovårdare, sjukskötare eller vårdbiträden anställas som närvårdare i Ingå. Orsaken är brist på arbetskraft.

På Ingås serviceboenden Lönneberga och Katthult kan i framtiden också personer med andra utbildningar göra närvårdarjobb.
Ingå har haft svårt att rekrytera närvårdare till närvårdarvakanser inom äldrevården. Nu har politikerna i grundtrygghetsnämnden godkänt grundtrygghetschefens förslag att kommunem i framtiden kan anställa också personer med andra utbildningar för vakanser som närvårdare. Två närvårdarvakanser vid äldreboendet Lönneberga kan nu också besättas med sjukskötare eller hälsovårdare, och fem kan besättas med vårdbiträden.
ANDRA LÄSER