Nytt staket ska stoppa bullret

Företaget Romu Keinänen räknar med att ett nytt bullerstaket ska göra det möjligt att utvidga verksamheten i Karis.

Tystare. Företaget Romu Keinänen vill bygga ett nytt staket som utlovas bespara grannarna från allt buller.
Skrotföretaget Romu Keinänens planer på att utvidga verksamheten på industriområdet i Bäljars i Karis fick nyligen back i Högsta förvaltningsdomstolen.
Vasa förvaltningsdomstols beslut att upphäva det av Regionförvaltningsverket beviljade miljötillståndet för utvidgad verksamhet förblir därmed i kraft.
I bakgrunden till beslutet finns grannars klagomål över buller.

Staket på stadens mark

Nu provar Romu Keinänen och företagare Jyri Keinänen ett nytt grepp.
På samhällstekniska nämndens möte i tisdags beviljades företaget lov att använda stadens mark för uppförandet av ett bullerstaket.
Enligt Jyri Keinänen handlar det om ett 2,5 meter tjockt och upp till sex meter högt staket som kommer att ingärda stora delar av verksamhetsområdet.
– Staketet kommer att hålla allt buller inne på området då verksamheten är i gång.
Staketet byggs med hjälp av avfallsmaterial såsom gummi, kork och jord som kapslas in som ljuddämpning.
Förutsatt att inga klagomål lämnas in räknar Keinänen med att påbörja bygget så fort tjälen gått ur marken.

Förberedelser

Det nuvarande miljölovet ger företaget lov att behandla upp till 16 000 ton skrot per år i Bäljars. I framtiden hoppas man kunna behandla upp till 63 500 ton skrot vilket förutsätter nytt miljölov.
– Just nu är situationen i samhället vad den är, omsättningen och skrotmängderna har rasat. Men det blir bättre tider igen och då gäller det att vara förberedd, säger Jyri Keinänen.
I samhällstekniska nämndens beslut stipuleras att lovet att placera bullerstaket på stadens närliggande fastigheter Brandal och Krogen förfaller om Keinänen inte erhåller miljötillstånd för sin utvidgade verksamhet.
Området det handlar om är en cirka fyra meter bred remsa med en areal på cirka 600 kvadratmeter.
Det nya bullerstaketet måste av funktionella skäl byggas utanför det befintliga staketet runt tomten.

Vann mot Trafi

Blev det nej för miljölovet gav förvaltningsdomstolen däremot nyligen Keinänen rätt i en 1,5-årig tvist med Trafiksäkerhetsverket, Trafi. Tvisten gällde fordonsskatt som Trafi retroaktivt krävt av Keinänen för fordon till vilka företaget märkts som ägare utan att någonsin sett skymten av dem. Bakgrunden ligger i en förordning som ger bilägare möjlighet att anmäla ägarbyte.
Domstolsbeslutet innebär att Trafiksäkerhetsverket nu måste ersätta företaget och agera enligt den modell man kommit överens om.
– Det handlade inte bara om att agera för egen sak utan för alla som verkar med skrotbilar. Jag hoppas att ingen annan kommer att råka ut för motsvarande, säger Jyri Keinänen.
ANDRA LÄSER