Dålig sommar för spannmålsskörden

Spannmålsskörden i Finland väntas bli den minsta under detta årtusende. År 2018 är samtidigt det tredje dåliga skördeåret på raken i Finland.

Noll skörd. Otto von Frenckells spannmålsskörd har drabbats av den dåliga sommaren.
Den pågående vegetationsperioden har försvårats på grund av värmeböljan i början av sommaren. Torkan som följde har påverkat växternas tillväxt och skördebildning negativt.
– Under den regniga och kalla perioden återhämtade sig växtbeståndet på vissa ställen efter dessa svårigheter. Värmeböljan kan dock bidra till brådmogna växtbestånd, vilket minskar den förväntade skörden ytterligare, berättar forskningsprofessor Pirjo Peltonen-Sainio vid Naturresursinstitutet.
Enligt Naturresursinstitutets beräkning blir spannmålsskörden 2,8 miljarder kilo 2018. Om det exceptionellt torra och varma vädret fortsätter kan spannmålsskörden i höst vara ännu mindre än den nu beräknade skörden.
Enligt beräkningarna kommer rågskörden att halveras och veteskörden att minska med en tredjedel jämfört med i fjol. Också korn-, havre- och rapsskörden väntas minska lite jämfört med fjolåret.
Otto von Frenckell odlar alla de vanligaste sädesslagen i Fagervik och har drabbats av den svåra sommaren.
– Vad gäller spannmålen är hoppet redan kört. Det var klart redan före midsommar eftersom maj månad var alldeles för torr och varm, säger von Frenckell.
– Midsommarveckans regn hjälpte lite, men avdunstningen har ändå varit helt för stor. Jag kunde påstå att spannmålsskörden i år är lika med noll och man kunde nästan tala om en missväxt.

ANDRA LÄSER