Vyerna vidgas på Wohls gård

Från att en gång ha varit ett krigssjukhus, går Wohls gårds utveckling i dag i en helt annan riktning. Besökarantalet ökar ständigt och nu planeras större utrymmen samt ny verksamhet på gården.

Förnyelse. Förstorade utrymmen, en ny parkeringsplats och ett nytt växthus väntar Wohls gård.

Wohls gård i Kyrkslätt totalrenoverades år 2012. Sedan dess har gården erbjudit både restaurangverksamhet och möjlighet att ordna mindre fester och sammankomster där.

– I dag har vi möjlighet att ta emot sällskap på 70 personer men ofta händer det att större grupper vill komma hit som vi då varit tvungna att säga nej till, säger verksamhetsledare Håkan Näsman.

Planering kring utökande av verksamhet och större utrymmen har varit i gång en längre tid.

– I juni gjorde vi slag i saken och köpte Stenladugården av Kyrkslätts kommun. Den kommer ge oss möjlighet att i framtiden ordna större evenemang och ta emot större grupper här, säger Näsman.

I samband med köpet föddes idén om att utöka verksamheten ytterligare.

– Vi har nyligen fått bygglov för ett nytt växthus samt lov att bygga om rian till möteslokaler. Men husen här är från 1800-talet och så pass gamla hus har vissa begränsningar och kräver mycket jobb innan det är klart.

I bygglovet ingick även rätten att uppföra en ny parkeringsplats på gården. Näsman menar att det är ett måste då större evenemang börjar ordnas.

Egna växthus var ingen ovanlighet på större gårdar under 1800-talet.

– Vi vill så gott det går hålla kvar 1800-talsstilen här och ett växthus som både kunde producera råvaror till gårdsrestaurangen och samtidigt kunde fungera som ett vackert ställe att besöka, vore ypperligt här.

Näsman hoppas att gårdsbesökarna i framtiden till exempel ska kunna slå sig ner med en kopp kaffe i växthuset och få njuta av alla växterna där.

Vad som kommer odlas i växthuset är ännu oklart men att det ska vara råvaror som kan användas på gårdsrestaurangen är självklart.

– Lokal, närproducerad mat är väldigt efterfrågad och omtyckt nu. Det är ett spår vi också vill följa här, säger Näsman.

Redan i nuläget samarbetar Wohls gård med Trädgårdsföreningen som förser dem med örter och sallat från sin örtagård.

– Grundtanken med hela projektet har varit att göra vår verksamhet mer mångfacetterad. Dessutom vill vi kunna ta emot flera besökare samtidigt eftersom vi märkt ett behov av det, säger Näsman.

Wohls gård

Finns vid stranden av Humaljärvi i Kyrkslätt

Totalrenoverades år 2012

Erbjuder catering och möjlighet till mötesplats

Tar i dag emot grupper på högst 70 personer

Förstorar sina möteslokaler och bygger en större parkeringsplats

Utökar verksamheten genom att bygga ett nytt växthus

ANDRA LÄSER