Hyrorna på serviceboenden oroar fortfarande – ”Flyttad förfallodag löste inte problemet”

Att förfallodagen för januari och februari månads hyror på serviceboenden i Raseborg flyttades till den 30 april löser inte problemet som uppstod då välfärdsområdet ändrade faktureringsfrekvens jämfört med hur staden Raseborg fakturerade. Det tycker åtminstone anhöriga, eftersom nya hyresfakturor ju trillar in och förfaller den 2 mars och den 2 april.

Det blir svårt för dem som bor på serviceboenden att hinna spara ihop pengar till januari och februari månads hyror trots att förfallodagen flyttades fram, befarar anhöriga.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
02.02.2023 10:10
Då styrelsen för Västra Nylands välfärdsområde möttes i måndags hörde Raseborgsseniorernas hyror på serviceboendena till det SFP:s Henrik Wickström, styrelsens andra vice ordförande, tog upp.
– Det är ett stort problem att den interna kommunikationen inte fungerar inom välfärdsområdet, säger han gällande att det inte kommit information till exempelvis Karisenheten Villa Anemone om att förfallodagen för januari och februari månads hyror flyttats till den 30 april.
Förfallodagen har skjutits fram automatiskt, ingen behöver anhålla om det och räkningarna går inte heller till indrivning. Anhöriga upplever dock att den framskjutna förfallodagen inte löser problemet. Detta eftersom nya hyror för mars och april rullar in och förfaller den 2 mars och den 2 april.

ANDRA LÄSER