Expert: Maten tar inte slut i affärerna på grund av coronaepidemin

Trots att många butikshyllor gapar tomma i Finland just nu finns det ingen orsak till oro. Tillgången på viktiga livsmedel och andra viktiga förnödenheter tar inte slut under rådande undantagsförhållanden, bedyrar Försörjningsberedskapscentralen och Rederierna i Finland.

Toalettpappershyllorna gapar tomma i många affärer på grund av det frenetiska hamstrandet under coronaepidemin. Foto: Mikael Sjövall/SPT

Tvärtemot vad många tror, lagrar inte den finska staten livsmedel eller mat för att bygga upp en beredskap att gardera sig mot kriser såsom coronaepidemin.

– Staten upprätthåller ingen egen landsomfattande lanthandel, utan vi försöker på olika sätt se till att infrastrukturen fungerar och att vissa grundläggande samhällsfunktioner fungerar som de ska, säger vd Tomi Lounema på Försörjningsberedskapscentralen.

Många finländare har hamstrat konserver under den rådande coronaepidemin. Enligt Försörjningsberedskapscentralen finns det ingen anledning att bunkra livsmedel under rådande undantagsförhållanden. Foto: Mikael Sjövall/SPT

Den finska statens beredskap att bunkra centrala förnödenheter begränsas till vissa varor. Försörjningsberedskapscentralen upprätthåller några månaders förråd på till exempel oljeprodukter, spannmål, utsäde, vissa industriella råvaror och reservdelar som Försvarsmakten behöver.

– Vi samarbetar med till exempel Rederierna i Finland för att trygga frakten av sådana produkter som säljs i dagligvaruhandeln, säger Lounema.

Frakten till sjöss påverkas

I takt med att allt fler rederier nu stoppar sin trafik med passagerarfartyg från Sverige, Estland och Tyskland påverkas också frakten av varor till Finland. Till exempel Tallink meddelade på tisdagskvällen att rederiet stoppar fartygstrafiken mellan Helsingfors och Stockholm från och med onsdag. Upp till 90 procent av all frakt till Finland sköts med fartyg.

Många finländare har hamstrat konserver under den rådande coronaepidemin. Enligt Försörjningsberedskapscentralen finns det ingen anledning att bunkra livsmedel under rådande undantagsförhållanden. Foto: Mikael Sjövall/SPT

– En stor del av alla förpackade livsmedel, färskvaror, mediciner och den finska industrins reservdelar fraktas med passagerarfartygen. När en del av den här trafiken nu upphör måste vi se till att frakten tryggas på annat sätt, säger vd Tiina Tuurnala på Rederierna i Finland.

Vad innebär det i praktiken?

– Vi för diskussioner med bland annat Försörjningsberedskapscentralen och ska ta ställning till hur vi kan omdirigera en del av frakten till andra fartyg.

Kommer den finska staten att betala för de kostnader som det här innebär för rederibranschen?

– Det vet vi ännu inte, men att hålla i gång trafiken med passagerarfartyg utan passagerare är inte lönsamt för rederierna. Det kommer att krävas ekonomisk uppbackning av staten för att upprätthålla transporterna, säger Tuurnala.

Flaskhalsar i leveranserna

Maaseudun Tulevaisuus rapporterade på tisdagen att Sverige redan tampas med svårigheter att trygga leveransen av enskilda livsmedel. Svenska aktörer har bland annat kontaktat livsmedelskoncernen Snellman för att försäkra sig om att leveranserna av vissa charkuteriprodukter inte tar slut i snabbköpen och matvaruaffärerna. Den finska självförsörjningsgraden av livsmedel är 80 procent medan motsvarande siffra i Sverige är 50 procent, uppger Maaseudun Tulevaisuus

– Som det nu är har vi inga problem med leveranserna och frakten av livsmedel till Finland. Det finns därför ingen orsak för konsumenterna att bunkra eller hamstra livsmedel i affärerna, säger Tuurnala.

Tiina Tuurnala, vd på Rederierna i Finland, samarbetar med Försörjningsberedskapscentralen för att trygga frakten av livsmedel och andra förnödenheter under coronaepidemin. Foto: Mikael Piippo/SPT

Försörjningsberedskapscentralen utesluter å andra sidan inte att det kan uppstå flaskhalsar i leveranserna om coronaepidemin blir ett långvarigt gissel.

– Visst föreligger det en reell risk att det uppstår en brist på vissa varor. Den globaliserade ekonomin innebär att vårt beroende av andra aktörer och leverantörer har stärkts, vilket i sin tur innebär att det är svårt att förutse effekterna av den här krisen, säger Lounema.

Han anser trots det att det inte finns någon anledning till panik.

– Maten kommer inte att ta slut i affärerna. Vår beredskap att tackla den här epidemin är god.

Så bunkrar staten förnödenheter inför krissituationer

Oljeprodukter som motsvarar cirka 5 månaders konsumtion.

Spannmål som räcker till ett års brödkonsumtion.

Vissa råvaror och reservdelar som behövs inom industrin.

Utsäde för jordbrukarnas behov.

Försörjningsberedskapscentralen tryggar också tillgången på vatten, dataförbindelser och mediciner i samarbete med andra relevanta myndigheter.

ANDRA LÄSER