20-åriga Jojje Öberg vill inte gå sysslolös: "Det viktigaste är att ha ett jobb"

När Jojje Öberg ryckte in i armén visste han inte att erfarenheten skulle ändra hans syn på hälsa. Nu vill han gärna hålla kvar sin goda kondition också efter tiden i militären.

Trivs. Jojje Öberg vill gärna bo i Ingå också i fortsättningen. Efter militären har han tänkt söka sig en egen lägenhet.
Jag träffar Jojje Öberg en solig vårdag i Ingå, då han är hemma på sin första permission från Nylands brigad sedan coronaviruset stängde det finländska samhället. I fem veckor fick han stanna inne på brigaden, nu är han hemma i två veckor. Det är just permissionerna och frågan om att få åka hem från brigaden som beväringarna mest diskuterat.