Publiken börjar sakta återvända till teatern – så många såg en pjäs på Åbo Svenska Teater i fjol

Fjolårets publiksiffror från Åbo Svenska Teater tyder på att publiken börjar hitta tillbaka till teatersalongerna efter de tunga coronaåren.

Dracula var en av pjäserna på Åbo Svenska Teater i fjol.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
19.01.2023 17:08 UPPDATERAD 20.01.2023 09:11
Våren 2022 besökte drygt 9000 personer teaterns tillställningar och under hösten var siffran drygt 15 000. Detta trots att man blev tvungen att avboka hela sex föreställningar på grund av sjukdomsfall. Det totala besökarantalet visar att publiken börjar hitta tillbaka efter tre svåra år.
Teatern är ändå ännu långt ifrån toppåren innan coronapandemin. År 2019 besöktes teatern av 35 000 personer, och året innan var ett verkligt rekordår med en publikmängd på 38 700.

Ny styrelse

Teaterföreningens styrelse har under årets första möte valt Hanna Guseff till ny ordförande efter att Martin Nordells mandatperiod gick ut. Till vice ordförande valdes Thomas Lundin. Övriga styrelsemedlemmar är Henrik Carlstedt, Helen Honkasaari, Nina Kivinen, Eero Linjama, Sara Nyman, Elina Pirjatanniemi, Teija Raninen, Terhi Vörlund-Wallenius, Daniela Franzell (ordinarie skådespelarrepresentant), Samuel Karlsson (skådespelarrepresentant, adjungerad medlem), Antti Niitemaa (teknik, adjungerad medlem,  representant för Teater- och mediebranschens fackförbund), Maria Olin (administration, adjungerad medlem, representant för Teater- och mediebranschens fackförbund), Tove Appelgren (regissörer och dramaturger, adjungerad medlem).
Föredragande är teaterchef Jukka Aaltonen och teaterns administrativa chef Tina Grabber som också fungerar som föredragande och sekreterare utom styrelsen.

ANDRA LÄSER