Största lantgårdarna i Egentliga Finland och Nyland – Norra Österbotten trea

Naturresursinstitutet har sammanställt information om jordbruken i Finland 2019. Det totala antalet gårdar minskade samtidigt som de stora gårdarna blev fler.

De finska jordbruken blir färre men större.
24.04.2020 16:00
I fjol fanns det 46 800 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland, meddelar Naturresursinstitutet. Det totala antalet gårdar minskade med kring 800 från året innan medan de stora gårdarna på över hundra hektar ökade något.
Gårdarna i Egentliga Finland hade den största åkerarealen, i genomsnitt 60 hektar. I Nyland hade gårdarna en genomsnittlig åkerareal på 59 hektar och i Norra Österbotten 58 hektar.
De minsta gårdarna fanns i Södra Savolax och hade en genomsnittlig åkerareal på 32 hektar. I Lappland var gårdarnas genomsnittliga åkerareal 34 hektar.
Gårdarnas genomsnittliga storlek i hela landet var 49 hektar 2019.
Gårdarnas genomsnittliga åkerareal har redan länge ökat med cirka en hektar per år. De regionala skillnaderna är dock stora.
–  Till exempel i Egentliga Finland har gårdarnas genomsnittliga åkerareal ökat med 14 hektar sedan 2010, medan ökningen i Mellersta Finland och Lappland har varit endast 4 hektar under samma period, säger Jaana Kyyrä, överaktuarie vid Naturresursinstitutet, i ett pressmeddelande.

Växter och djur

Gårdarna har utökat sitt urval av grödor. Övrig växtodling var den huvudsakliga produktionsinriktningen på 34 procent av gårdarna medan spannmålsodling var den huvudsakliga produktionsinriktningen på 32 procent av gårdarna.
Växthusproduktion och frilandsproduktion av trädgårdsväxter var den huvudsakliga produktionsinriktningen på totalt 4 procent av gårdarna.
26 procent av gårdarna ägnade sig åt husdjursskötsel medan resterande 4 procent var blandgårdar som inte hade någon tydlig huvudsaklig produktionsinriktning.

ANDRA LÄSER