Fackligt brev till SSAB:s styrelse

De högre tjänstemännen vid rörfabriken i Lappvik vill få personalens röst hörd och har därför tillsammans med DIFF och Akava skickat ett brev till ledningen och styrelsen i SSAB.

DIFF-ingenjörerna i Finland och Akava vill påverka beslutsfattarna angående SSAB:s rörfabrik i Lappvik.
Kristoffer Nöjd
18.09.2018 12:52 UPPDATERAD 18.09.2018 12:54
– Vår uppfattning är att SSAB försöker ta reda på hur man kan effektivera produktionen. I förhandlingarna har man diskuterat hur framtiden ska se ut för fabriken i Lappvik. Vi vill att styrelsen och den operativa ledningen beaktar personalens önskemål.
Det säger Kenneth J Jönsson som är verksamhetsledare för DIFF, det vill säga Ingenjörerna i Finland.
– De högre tjänstemännen på fabriken har gjort en lista över saker som är värda att ta i beaktande. Den informationen har vi samlat och skickat till styrelsen och den operativa ledningen.
DIFF har inte gjort dylika insatser tidigare.
– Vi vill se hur detta påverkar samhällsopinionen. Både Hangö och Raseborg har intresse av att fler driver frågan med tanke på det ansträngda läget på Hangö udd.
– Vi ordnar en hel del sociala tillställningar men vi vill också visa vi finns till även i dessa lägen – att vi tar ställning i fackliga frågor. Drygt 100 människor skulle beröras av en stängning. Det skulle vara en grym sak för regionen.
Förhoppningen är att personalen i Lappvik ska få gehör för sina frågor.
– De tjänstemän på fabriken som fört fram frågorna skulle gärna träffa styrelsen själva. Målet är en så bred insyn som möjligt.
Enligt Jönsson har vissa styrelsemedlemmar lovat läsa igenom texten men några kommentarer på den har man inte fått.
– Fabriken i Lappvik har en bra kvalitetssäkerhet och uppvisar bra resultat från kundundersökningarna. SSAB skulle sannolikt tappa marknadsandelar om fabriken stängdes.
Jennifer Gammals, en av tjänstemännen på SSAB i Lappvik, vill inte kommentera brevets innehåll i detta skede.
Brevet är också undertecknat av Akavas ordförande Sture Fjäder.
Enligt VN:s tidigare uppgifter sitter SSAB:s styrelse på torsdag.

ANDRA LÄSER