Insändare: Västnyland kan bli företagarvänligare

05.09.2022 14:26
Den 5 september firades den nationella Företagardagen. Flera företag har haft det tufft under de senaste åren. Först coronapandemin, som fortfarande påverkar vår vardag, sedan Rysslands fruktansvärda anfallskrig mot Ukraina som förorsakat en kraftig inflation och energikris.
För kommunerna är företagen livsviktiga. Det är i företagen som arbetsplatserna skapas och det är där grunden till dynamiken och livskraften i en kommun skapas. Man kan enkelt konstatera att då företagen mår väl mår också kommunen väl.
I Ingå har vi systematiskt satsat på att vi ska vara en företagarvänlig kommun. Vi har skapat en näringslivsgrupp, ordnar tätt program tillsammans med Företagarna i Ingå-föreningen och diskuterar aktivt direkt med företagarna i kommunen - små som stora. Det har gett resultat och Ingå har fått gott betyg bland annat i Företagarna i Finlands nationella företagarbarometer.
Trots att företagarna mår väl i Ingå finns det saker och ting vi kan bli bättre på. Personligen hoppas jag att vi kan skapa bättre förutsättningar för olika former av företagsamhet, främja distansarbete med bättre fibernät och sporra till grundandet av företag. Det är därför jag vill att kommunen ska bli bättre på att leta efter samarbetspartners även externt för att främja företagsamheten.
Efter årsskiftet då kommunerna inte längre ansvarar för vården och omsorgen kommer fokuset att ligga just på näringslivsfrågor, men också bildningen, planläggningen, kollektivtrafiken och främjandet av välfärden. Det är viktigt att kommunerna inser att det lönar sig att satsa på företagsamhet. Det bidrar till en mer välmående kommun och bättre servicenivå.
Jag hoppas också att vi i regionen kunde samarbeta aktivare då det kommer till att jobba med näringslivsfrågor och stärkandet av livskraften. För en tid sedan meddelade Lojo stad att man vill minska anslaget man betalar till det regionala utvecklingsbolaget Novago. Därefter följde andra medlemskommuner samma exempel. Det är välkommet att vi diskuterar hur vi ska hantera och hur mycket vi ska satsa ekonomiskt på företags- och utvecklingsfrågor i regionen. Nu har diskussion pågått redan en lång tid och enligt mig är en allt för utdragen process inte en bra sak för regionen och dess utveckling.
I Västnyland har vi nästan allt: utbildningsenheter, företag, internationella hamnar och bolag, kompetens och närheten till Helsingfors och Åbo. Vi kunde bra profilera oss som en företagarvänlig region och varför inte grunda ett kluster för startup-företag. Det kräver vilja, mod, nytänk men framför allt tvärsektoriellt samarbete. Det är något jag tror vi har i vår region.
Jag hoppas att vi alla under den här veckan tänker på företag nära oss i våra kommuner och i vår region. Att stödja våra lokala företag är viktigare än någonsin.
Henrik Wickström, vice ordförande, SFP, kommunstyrelsens ordförande, Ingå