Flera nyarrangemang i Sjundeå

De finska förskolebarnen i Sjundeå ska placeras i modulerna som beställts för Aleksis Kiven koulu. Svenska dagvården flyttas till Jukola.

Fortsatt exil. Eleverna från Päivärinteen koulu får fortsätta gå i Sjundeå svenska skola till årsskiftet. Vad som händer med Päivärinteen koulu i framtiden är inte avgjort.
Mira Strandberg
02.05.2017 16:23
Problem med inomhusluften fortsätter att ställa till det för Sjundeå kommun. I fastigheten vid Flemingsvägen, där de svenska dagisbarnen i Lilla Alexis nu varit inhysta, har det upptäckts problem med inomhusluften. Den svenska dagvården kommer därför att flytta till Jukola daghem, där de bildar en egen svenskspråkig grupp.
Utrymmet i Jukola blir ledigt eftersom det är meningen att Toukola finska förskola ska fungera i de modulbyggnader som byggs för elever från Aleksis Kiven koulu. Vid upphandlingen av moduler beaktades behovet av lokaler för den finska förskolan. Därför ska nu Toukola förskola och norra Sjundeås finskspråkiga förskola placeras i modulerna.
Under det här läsåret har norra Sjundeås finskspråkiga förskolebarn varit placerade i Tjusterby daghem.

Päivärinne får moduler senare

Päivärinteen koulus elever kommer däremot att vara tvungna att fortsätta sin skolgång i Sjundeå svenska skolas lokaler fram till årsskiftet. Orsaken är att Päivärinteen koulus behov inte beaktades vid konkurrensutsättningen för modulerna för Aleksis Kiven koulu. En separat konkurrensutsättning görs nu för moduler för eleverna i Päivärinteen koulu.
På grund av att konkurrensutsättningen gjordes separat och senare kommer de ersättande modulerna att stå klara först vid årsskiftet.
Bildningsnämnden i Sjundeå ska ta ställning till placeringen av den finska förskoleundervisningen och Päivärinteen koulus elever vid sitt möte på onsdag.
När eleverna från Päivärinteen koulu har fått nya ersättande lokaler kan kommunen åtgärda de konstruktionsfel som upptäckts, och som sannolikt försämrat inomhusluften. Felen är mer omfattande än man tidigare räknat med och därför måste en del av undervisningen flyttas bort från skolan under reparationerna.

ANDRA LÄSER