Insändare: Det krävs vilja och nytänkande för att rädda jordbruket

17.08.2022 14:31
Jordbrukets framtidsutsikter har redan länge varit utmanande. Situationen har blivit ännu värre i och med Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina som lett till en global spannmålskris. Dessutom leder den ökade inflationen till högre priser som påverkar jordbrukarnas vardag. Klimatförändringen bidrar också till allt osäkrare skördar.
Situationen är alarmerande. I Finland uppskattar vi den finska matproduktionen och vi vill värna om vår försörjningsgrad. Jordbrukets kris har pågått längre men nu har den blivit akut. Regeringen har gett extra stöd till jordbrukarna, vilket är förstås bra, men det löser inte det strukturella utmaningarna som finns inom sektorn.
Bristen på framtidstro i branschen oroar mig också. Intresset för generationsväxlingar är redan nu lågt och situationen blir bara värre. Hur ska en ung person våga ta över en gård om man inte upplever att framtiden är trygg? Jag är också orolig för inflationens inverkan på konsumenterna. Då priserna höjs finns det en risk att man väljer bort inhemska produkter om billigare och sämre finns.
Jag hoppas att redan den här regeringen – och nästa vågar tänka i nya banor när det kommer till att lösa jordbrukskrisen.
Jag hoppas att redan den här regeringen – och nästa vågar tänka i nya banor när det kommer till att lösa jordbrukskrisen. Det är viktigt att jordbrukarna får en skälig ersättning för sitt arbete. Dessutom behöver vi fundera hur upphandlingarna görs inom den offentliga sektorn och hur de finländska jordbruksprodukterna kunde bli en bättre exportvara. Oftast när Finland marknadsför sig utomlands lämnar man bort jordbruksprodukterna, vilket ju är helt galet. Jag tror också att vi måste satsa ännu mera på utbildning och forskning inom jordbruksproduktionen, nya innovationer kan också bidra till rädda vår jordbruksproduktion. Vi kan se sådan här trender i andra EU-länder och vi måste bli bättre. Handeln har också en central roll. Flera stora matkedjor gör stora vinster vilket inte syns i producentens ficka vilket inte känns rättvist.
Nu går det inte att blunda för problematiken inom jordbrukssektorn längre. Vi måste värna om vår självförsörjningsgrad. Vi står i en stor tacksamhetsskuld till våra jordbrukare för deras insats, vi har världens renaste och bästa mat. Bonden behövs mer än någonsin i dessa osäkra tider!
Henrik Wickström, SFP:s viceordförande, Kommunstyrelsens ordförande, Ingå

ANDRA LÄSER