Det här skrev Västra Nyland om för 50 år sedan

Här kan du läsa vad Västra Nyland skrev om mellan den 25 juli och den 6 augusti 1972.

VN 27 juli 1972
TRAFIKSTAD. Barnens trafikstad, som Rörliga polisen turnerar med i landet, kommer i dag till Hangö. Trafikstaden är närmast tänkt för barn under skolåldern, och där får barnen lära sig trafikregler under sakkunnig ledning.
Trafikstaden finns i Hangö i dag, på söndagen och på måndagen. Den är placerad invid gamla sportplanen.
MUSIKANDAKT. Sommarens andra musikandakt anordnades på onsdagen i Fagervik brukskyrka. För musiken svarade Ulla Strömberg på orgel och Henrik Eriksson med sång. Andakt hölls av kyrkoherde Hans von Bergmann.
STADEN BYGGER. På fredagen firades taklagsfest på busstationsbygget i Karis. I huset blir det också lokaliteter för polis, köpingsbibliotek och ungdomsutrymmen. Huset ska stå färdigt i slutet av detta år.
INDUSTRIN BYGGER. Västnyländskt rekord i snabbygge kallade direktör Bror Korsbäck den industrihall som Raseborgs Tegel Ab uppför för Ab Sporrongs räkning vid Trollbergsvägen i Ekenäs när taklagsölet firades på fredagen. Då hade det gått endast hundra dagar sedan den första kontakten mellan Ekenäs stad och Ab Sporrong och endast 49 dagar sedan arbetena på hallen inleddes.
MARKKÖP. Industrins Kraft Ab, bolaget som planerar att bygga landets första privata kärnkraftverk, har köpt Odensö söderom Ekenäs. Avsikten är dock ingalunda att uppföra något kärnkraftverk på ön utan bolaget har köpt den med tanke på att kunna erbjuda den i utbyte mot ett område i Olkiluoto norrom Raumo som ägs av forststyrelsen. Om ett sådant markbyte kommer till stånd, övergår Odensö i Ekenäs forstinstituts förvaltning och blir övningsrevir för forsteleverna.
MARKANVÄNDNING. Esbo är ingen hälsosam plats för gamla hus, anser arkitekt Elmar Badermann.
---
– I Esbo förstör man systematiskt allt gammalt. Stadsplanerarna ritar in flervåningshus och industri ovanpå gamla egnahemsområden, man förstår sig inte här på att använda ännu fritt utrymme – fast ägoförhållandena inverkar förstås också. Men vi skulle uttryckligen behöva småhusplaner så att den gamla bosättningen bevaras och utvecklas.
UNGDOMSSPEL. I full överensstämmelse med det verksamhetsprogram som uppgjordes på vårvintern, höll Esbo IF på tisdagskvällen sina tredje ungdomsspel, denna gång på banorna i Dalsvik idrottscentrum. Ett 50-tal ställde upp, trots att semestrarna ställer hinder i vägen för ett fulltaligt deltagande.
UNGDOMSKURS. Ett mänskligare perspektiv på begreppet levnadsstandard efterlystes allmänt på Pohjola-Nordens nordiska ungdomskurs Ungdom och urbanisering, som inleddes på söndagen i karelska folkhögskolan i Fagernäs i Lojo. Kursen har samlat 47 deltagare från Danmark, Finland, Norge och Sverige och av dem kommer ca hälften från Västnyland och motsvarande vänorter i det övriga Norden.
I FÖRVAR. Karis-polisen har fått en ovanlig gäst – en cirka 10 cm lång sköldpadda. Den hittades på söndagen i närheten av Malmgatan och Nils Grabbegatan och fördes till polisstationen.
– Nu håller den till i skuggan här ute på gården, berättade överkonstapel Ahti Halttunen för VN på måndagseftermiddagen.
REKORDKVÄLL. Sommarens Raseborgs-spel hade publikrekord på fredagskvällen. Då hade 1 400 personer infunnit sig till borgruinen för att se Walentin Chorells och Jarls Lindblads Kvinnorna på Raseborg.

Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER