De stora fåglarnas framfart

Det är till exempel klart att havsörnen äter en hel del storskarv. Hoppas bara att våra sändarfåglar besparas från örnens klor.

Vad är gemensamt för sångsvan, knölsvan, gråhäger, trana, havsörn, storskarv, kanadagås och korp? Å ena sidan är de fågelarter vars bestånd har vuxit kraftigt på några decennier, å andra sidan hör de till de allra största fågelarterna i vår fauna. Den generella trenden är att allt flera fågelarter uppvisar minskande bestånd och har blivit allt mera utrotningshotade i Finland, men för många av de största fågelarterna tycks detta inte gälla. Som exempel kan nämnas tranan. Den är vanligare än någonsin fast det går allmänt uselt för fåglar som häckar på myrar i Finland.

ANDRA LÄSER