Kultursekreteraren i Raseborg blir nu chef

Kultur- och fritidsnämnden i Raseborg har beslutat att Lotta Lerviks tjänstebenämning som kultursekreterare ändras till kulturchef. Ändringen träder i kraft omedelbart.

Lotta Lerviks kan nu titulera sig kulturchef i Raseborg.
Johanna Lemström
11.10.2021 09:29
Då Raseborgs stad grundades hade staden både kultursekreterare, ungdomssekreterare och idrottssekreterare. Ungdoms- och idrottssekreterartjänsterna har dragits in och arbetet sköts numera av fritidschefen. Tjänstebeteckningen kultursekreterare kan anses föråldrad och därför föreslogs en ändring av tjänstebenämningen från kultursekreterare till kulturchef.

ANDRA LÄSER