Upphandling kan stå Hangö dyrt - konkurrens- och konsumentverket vill att staden bötfälls

Konkurrens- och konsumentverket vill att Marknadsdomstolen bötfäller Hangö stad på 65 000 euro. Brister i upphandlingen av hälsovårdstjänster är orsaken.

Brister i upphandlingen av hälsovårdstjänster kan stå Hangö dyrt.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
15.09.2022 15:57 UPPDATERAD 15.09.2022 15:59
Konkurrens- och konsumentverket, KKV, skriver i ett pressmeddelande att man fram­stäl­ler en på­följds­av­gift på 65 000 euro för Han­gö stad för olag­lig di­rektupp­handling av häl­so­vårds­tjäns­ter.

ANDRA LÄSER