Ingå gör ett gott resultat – nedskrivningen av Ingahemmet vände inte plus till minus

Det preliminära bokslutet i Ingå visade ett plus på 660 000 euro. Men faktiska överskottet var till och med över 800 000 euro.

Investering. Västerbrinkens bostadsområde hörde till Ingå kommuns största investeringar i fjol.
Mira Strandberg
26.03.2019 12:00
– Detta trots en extra nedskrivning på 500 000 euro. De facto är vi 1,3 miljoner på plus. Det är ganska mycket med tanke på våra verksamhetsutgifter, säger kommundirektör Robert Nyman.
Nedskrivningen på en halv miljon gällde Ingahemmet, som omvärderades under året.
– Knappt hälften av det positiva resultatet härrör sig från verksamheten och resten från skatteintäkter, statsandelar och låga räntor, säger ekonomichef Charlotta Lindvall.
Ingå fick mer skatteintäkter än vad myndigheterna hade förutspått i höstas och vad kommunen hade budgeterat för. Ingåborna tjänade bättre än väntat. Samtidigt blev de arbetslösa färre. Ingå fick också lite mer statsandelar än beräknat.
– Vi har ett bra sysselsättningsläge och våra företag mår bra, säger Nyman.

Bra tradition

Robert Nyman som varit i Ingå sedan maj i fjol är glad över det fina resultatet.
– Ingå har traditionellt haft en återhållsam linje i den kommunala ekonomin. Man har gjort upp realistiska budgeter och det finns en kostnadsmedvetenhet inbyggd i verksamheten.
Nyman ser med tillförsikt på detta år.
– Det ser positivt ut enligt de uppgifter vi har nu. Vi har ett bra utgångsläge men vi får inte bli slapphänta. Vi har utmaningar. Nativiteten är låg och invånarna blir färre. Kollektivtrafiken måste förbättras och vi står inför stora investeringar som kommer att påverka resultatet i många år framöver.
De största enskilda investeringarna i fjol var förnyandet av kajkanten längs ån och färdigställandet av bostadsområdena Västerbrinken och Smeds. Till de största investeringarna de närmaste åren hör bostadsområdet Ingå strand och satsningarna på Kyrkfjärdens skola.
Kommundirektören hoppas att det goda resultatet bidrar till att Ingå ses som ett attraktivt ställe att bo. Men det finns inga trollkonster att ta till för att skapa inflyttning.
– Det som får människor att flytta är kärlek och jobb. Vi kan försöka bidra till att det finns förutsättningar för nya arbetstillfällen, till exempel genom aktiv planläggning.