Fingrid behöver lösa in mark i Sjundeå och Lojo för ny kraftledning

Den kraftledning som löper mellan Kopula i Norra Sjundeå och Nurmijärvi ska få dubbel kapacitet. Tilläggskapaciteten ägs av Microsoft som planerar en datacentral i Vichtis. 

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
02.03.2023 15:59
Den nuvarande högspänningsledningen i norra Sjundeå och Lojo ska bytas ut mot en ny kraftledning med en spänning på två gånger 110 kilovolt. Den nuvarande ledningens spänning är 110 kilovolt. Det är Microsofts planer på en datacentral i Vichtis som gör det nödvändigt att byta ut ledningen och det är också Microsoft som kommer att äga den nya delen av ledningen.
För den nuvarande ledningen har Fingrid löst in ett skyddsområde på mellan 46 och 48 meter, men på åkerområden är skyddsområdet mindre. Enligt nuvarande praxis ska även åkerområden förses med gränsområden på 23 meter från ledningen. Det betyder att Fingrid nu måste lösa in mera mark än tidigare på vissa etapper av kraftledningen.
Fingrid ansöker om tillstånd att lösa in markområden och ordnar därför ett möte om planerna på den nya ledningen för markägare på området. Mötet ordnas i Järnefeltsalen i Lojo bibliotek måndagen den 2 april klockan 17.