Skulderna ska räcka som pris för bankhuset

Ett motbud på en euro är Sjundeå kommuns svar på Sparbanksstiftelsens erbjudande att sälja den gamla bankfastigheten till kommunen för 170 000 euro.

Tanken är att kommunen genom att överta de skulder på 775 000 euro som finns på huset har betalar ett gängse pris för fastigheten. Förslaget godkändes i kommunstyrelsen i Sjundeå i måndags och går vidare till fullmäktige för slutligt godkännande.
Försäljningen av bankfastigheten behandlades i fullmäktige i mars. Då beslutade man att remittera ärendet, eftersom flera ledamöter ansåg att beredningen var bristfällig och till och med vilseledande. Köpsumman var då 170 000, vilket skulle ha betytt att helhetspriset för fastigheten hade blivit 920 000 euro. Det anser Sjundeå att är för högt för fastigheten, och föreslår nu alltså en köpesumma på 775 000.
Bankfastigheten kan på kort sikt fungera som en lösning på åtminstone en del av de utrymmesproblem som Sjundeå kommun tampas med. Tekniska avdelningen är redan nu inhyst i fastighetens övre våning, och behöver fortsättningsvis sina rum där.
– Vi har också behov av att flytta tandläkarmottagningen, så nedre våningen kunde eventuellt ändras till sådana utrymmen, säger kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen (SFP).
I nedre våningen av bankhuset finns också lokaler som kommunen har byggt om så att de lämpar sig för dagvård, så även den användningen är möjlig om köpet blir av. Dessutom finns det i huset några uthyrda lokaler och en lokal som står tom.
– Den kan man ju börja marknadsföra sen igen, det har ju inte gått nu här medan förhandlingar har pågått.

ANDRA LÄSER