Vårdpersonalens övertid och flextimmar följde inte med till välfärdsområdet – nu får kommunerna betala

Kommunerna blev med en hel del övertids- och flextimmar då social- och hälsovårdspersonalen överfördes till välfärdsområdena. Övertidstimmar och flextid kunde inte överföras tillsammans med personalen, utan måste ersättas med pengar. I Raseborg handlar det om drygt 80 000 euro.

Då personal överfördes till välfärdsområdet följde inte övertidstimmar och flextid med till den nya arbetsgivaren. Därför måste kommunerna nu betala ut ersättningar i pengar till berörd personal.