Även Sjundeå söker välfärdschef

Vid årsskiftet ska Sjundeå utöka sin tjänstemannaskara med en ny anställd: en välfärdschef.

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
05.10.2022 13:16 UPPDATERAD 05.10.2022 16:20
Social- och hälsovårdsreformen för med sig stora förändringar för kommunens ansvar. För att Sjundeå ska klara av sina lagstadgade uppgifter inom välbefinnande och hälsa har kommunstyrelsen godkänt ett förslag att inrätta en ny tjänst som välfärdschef från årsskiftet.
I dagens läge hör välfärdsarbetet till bildningssektorn, där chefen för biblioteks- och firitdstjänster är ansvarig för området. De befintliga resurserna är inte tillräckliga för att sköta uppgifterna.

ANDRA LÄSER