Östersjövänlig bonde sökes – kan få 10 000 euro för sina insatser

WWF söker efter gårdar som aktivt har använt sig av odlingsmetoder som minskar utsläppet av näringsämnen i Östersjön. En av gårdarna utses till Finlands Östersjövänligaste går, och deltar i en internationell tävling för alla länder kring Östersjön.

Vattenskydd. Våtmarker är ett sätt att minska avrinningen av näringsämnen i Östersjön. WWF:s naturskyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola presenterade en ny våtmark i Ingå i somras.
VN
28.02.2020 14:00 UPPDATERAD 28.02.2020 14:51
Syftet med tävlingen Årets Östersjöbonde är att göra odlingsmetoder som minskar belastningen av näringsämnen i Österjön vanligare, och ge en utmärkelse till banbrytare inom jordbruket. Övergödningen utgör det största hotet för Östersjön och syns som ökad blomning av blågröna alger.
I det första skedet av tävlingen som nu inleds väljs i respektive land en nationell vinnare som får ett pris på 1 000 euro. Bland de nationella vinnarna utses på hösten den miljövänligaste lantbrukaren i hela Östersjöområdet. Den bonden får ett pris på 10 000 euro. I den internationella tävlingen, som ordnas för nionde gången, deltar alla Östersjöns nio kustländer samt Ukraina och Vitryssland.

Uppmärksamhet på vattenkontroll

Miljöpriset ger erkänsla till de jordbruksproducenter som är föregångare vad gäller användningen av metoder som minskar övergödningen av vattendrag. Samtidigt sprids information om miljövänlig odling och praxis som konstaterats vara bra i hela Östersjöområdet.
– Vattenkontroll betonas i allt högre grad för skyddandet av Östersjön. Översvämmade åkrar och flodbäddar som är känsliga för erosion orsakar en hög näringsbelastning som transporteras längs floderna till Östersjön. Den senaste regniga och milda vintern är ett bra exempel på de utmaningar som klimatförändringen innebär för dämpandet av näringsbelastningen, säger WWF:s naturskyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola.
Jordbruksvattenskydd börjar från att åkrarna är i gott skick, så att växterna bäst kan utnyttja de näringsämnen som ges dem.
– Att ta hand om markens vattenhantering och struktur, balanserad växtnäring och hålla marken täckt med vegetation under större delen av året kommer att minska risken för vattenföroreningar avsevärt, säger MTK: s miljöchef Liisa Pietola.

Bekämpar övergödning med blåstång

I fjol var det Hammarudda gård på Åland som vann deltävlingen i Finland. Jordbrukarparet Tage och Ulla Eriksson fick upp ögonen för skyddet av Östersjön redan på 1990-talet eftersom deras boskapsdjur betar fritt vid havet och ibland dricker havsvatten.
– När vi för år efter år har fått se fler blågröna alger, vill vi göra vårt allt för att minska dem, säger Tage Eriksson åt WWF efter segern.
I dag rinner nästan allt gårdens avrinningsvatten genom sedimentbevarande bassänger och mångfunktionella våtmarker. Juryn imponerades också av det vinnande parets innovativa åtgärder eftersom gården förutom vattenskyddet har upptäckt användningen av blåstång som jordförbättringsmedel och näringskälla i åkrarna.
Den internationella tävlingen har två gånger haft en finländsk segrare, åren 2009 opch 2015.
Bönder kan delta i tävlingen genom att fylla i ett formulär på tävlingens webbplats. Sista dagen att lämna in en ansökan är den 12 april. De nationella vinnarna offentliggörs i början av juni, och hela tävlingens vinnare väljs på hösten.