Massiv orkester och kör fyller bollhallen i Ekenäs – här spelar barn från sju till sjutton år

300 sångare och instrumentalister som spelar allt från harpa till dragspel sluter upp till musikinstitutets stora våravslutningskonsert Raseproms. Syftet är att ge alla barn en unik upplevelse och visa på bredden i undervisningen.

Den stora orkestern som ska uppträda på Raseproms övar i Laurentiussalen i Lojo.
Mira Strandberg
14.04.2022 15:40 UPPDATERAD 20.04.2022 12:12
Föräldraföreningen vid musikinstitutet i Raseborg, Con Amore, ville att alla barn som spelar ett instrument vid musikinstitutet, oberoende av sin kunskapsnivå, skulle få vara med om att spela tillsammans i en större helhet. En av dem som var med och tog fram konceptet var Sanna Himmelroos vid Raseborgs stads kulturtjänster, och resulterar nu i storkonserten Raseproms i Ekenäs bollhall söndagen den 15 maj.

ANDRA LÄSER