Ingå drar en lans för tågen

Kommunen vill att kustbanan förbättras och att tågen igen stannar även i Ingå ifall tågtrafiken från Kyrkslätt västerut börjar höra till Kommunikationsministeriets allmänna trafikplikt.

Mera tåg. Ingå hoppas att kustbanan kunde användas effektivare.
06.09.2016 16:33 UPPDATERAD 06.09.2016 16:37
Kustbanan borde grundförbättras så att den kunde trafikeras livligare.
Det anser Ingå i sitt utlåtande om köptrafik och allmän trafikplikt för år 2017, som kommunstyrelsen behandlade i måndags och som nu skickats till Kommunikationsministeriet.
För planeringen av trafiken nästa år har ministeriet bett om kommunernas åsikter om rutter och tidtabeller för den köpta trafiken och den allmänna trafikplikten, vilka båda kompletterar utbudet av turer inom kollektivtrafiken på avsnitt där trafiken har svårt att klara sig på marknadens villkor.

Matartrafiken inte optimal

I Ingås utlåtande konstateras att en fungerande kollektivtrafik har en avgörande betydelse för kommunen med tanke på arbetsresor, studier och områdets ekonomiska livskraft.
Kommunen påpekar att den matartrafik med buss som byggts upp både österut och västerut efter att tågen slutade stanna på Ingå station inte är den mest ändamålsenliga lösningen. Bussar går nu både till Kyrkslätts station och till Karis station.
I utlåtandet poängteras att kollektivtrafiken mellan Ingå och huvudstadsregionen i dagsläget i huvudsak bygger på busstrafik, men att antalet bussavgångar minskat under de senaste åren.
Kommunen vill att tågen igen börjar stanna i Ingå ifall tågtrafiken från Kyrkslätt västerut börjar höra till Kommunikationsministeriets allmänna trafikplikt.
Ingå poängterar också vikten av samarbete mellan Helsingforsregionens trafik (HRT) och kommunerna utanför HRT-området.

Avvikande åsikt

Under behandlingen av utlåtandet lade Henrik Wickström (SFP) fram förslag till tillägg i beredningstexten, vilka godkändes.
SDP:s Soile Gustafsson lämnade in en avvikande åsikt till beslutet. Hon önskade få med en formulering om att kommunen går med i HRT, men hennes förslag fick inget stöd.

ANDRA LÄSER