Pickalaviken blir dump för ännu ett mudderlass när försvaret gör rum för nya krigsfartyg i Obbnäs

Försvarsmakten bereder plats för fartyg av en den nya fartygsklass som i framtiden ska användas av försvaret. I Obbnäs kräver det muddring och nya hamnkonstruktioner. Muddringsmassorna ska dumpas i Pickalaviken.

Försvarets nya fartyg av klassen LV2020 byggs i Raumo.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
19.08.2022 17:00 UPPDATERAD 20.08.2022 13:02
Försvarsfastigheter, som ansvarar för Försvarsmaktens fastigheter, ansöker om muddringslov i Obbnäs. Samtidigt ansöks om tillstånd för uppdatering av bryggor i Obbnäs flottstation. Orsaken är att försvarets nya krigsfartyg av fartygsklassen LV2020 behöver en djupare hamn och nya hamnkonstruktioner. Fyra nya korvetter byggs på båtvarvet i Raumo.
Ur hamnbassängen i Obbnäs vill Försvarsfastigheter muddra 54 000 kubikmeter. 7 500 kubikmeter av detta beräknas innehålla så mycket skadliga ämnen att de inte kan dumpas i havet. De här sedimenten placeras i stället i bakgrundsfyllningen till bryggorna. De övriga muddringsmassorna vill Försvarsfastigheter dumpa i Pickalaviken på ett område som ägs av Forststyrelsen. Området ligger i Sjundeå. 
Enligt den sökande finns inga andra projekt som kunde orsaka samverkningar med Obbnäsprojektet. Det stämmer inte, anser miljöchefen i Sjundeå, som har berett ett utlåtande om projektet. Utlåtandet ska behandlas i miljö- och byggnadsnämnden på tisdag. Miljöchefen konstaterar att Försvarsfastigheters muddringsprojekt sammanfaller med den muddring som genomförs av Prysmian i Båtviken. Enligt miljöchefen finns det en risk för att muddringsprojekten och tippningen av muddermassorna  tillsammans kan ha gemensamma konsekvenser. De här möjliga konsekvenserna borde därför granskas, skriver chefen. 
Försvarsfastigheter skriver i sin ansökan att projektet brådskar och är viktigt med tanke på Finlands marina försvar. Företaget anser att projektet inte medför betydande ekologiska risker eller bestående olägenheter. Tillfällig grumlighet och sämre livsförhållanden för fiskar och fåglar kan uppstå. 

ANDRA LÄSER