Järnvägsstationen får ett ansiktslyft

Reparationen av den anskrämliga gångtunneln vid Kyrkslätt järnvägsstation har äntligen börjat. Arbetet som planerats i år fortsätter ända till våren.

Efterlängtat. Gångtunneln under tågbanan i Kyrkslätt renoveras. Den är i uselt skick.

Tunneln och trapporna upp till perrongerna som är i ett bedrövligt skick skall få ny yta. Samtidigt förnyas skyddskonstruktionens glas och tak. Hissarna byts också ut.

Destia Oy sköter entreprenaden som har inlett förberedelserna. Arbetsplatschef Lasse Dahl berättar att rivningsarbetet inleds inom kort.

Hela slutet av sommaren går till att spika och riva betongkonstruktionerna. Rivningsarbetet kan orsaka ganska mycket oljud.

– Vi strävar efter att göra arbetet normalt dagtid, men vissa arbetsskeden utförs på tågbanan. På grund av tågtrafiken måste vi också göra en del arbete nattetid, säger Dahl.

Under hela entreprenaden kan fotgängare och cyklister använda gångtunneln, man kommer normalt igenom den och upp till perrongerna. Arbetsområdet avskiljs med staket.

Inget egentligt nytt byggs vid stationen, alla nuvarande konstruktioner blir kvar, men varje kvadratmeter av ytorna förnyas.

Belysningen på stationen förnyas helt och det görs kabeldragningar som möjliggör kameraövervakning. Övervakningen installeras på den nya stationen för att bekämpa ofog och höja säkerheten.

Enligt entreprenadavtalet skall reparationsarbetet vara slutfört i slutet av maj nästa år. Enligt Dahl försöker man få arbetet helt färdigt redan före våren. Mycket ska vara ganska klart redan i år, beroende på hurudan vintern blir och hur det går att utföra målningsarbeten.

Destias entreprenad är värd lite över en miljon euro, av vilken staten, det vill säga Trafikverket betalar drygt 600 000 euro och kommunen resten.

Det finns ungefär 1,2 miljoner euro budgeterat för entreprenaden.

ANDRA LÄSER