På tisdag börjar vårens studentskrivningar – abiturienter förbereder sig med Youtube

På tisdag kör vårens studentskrivningar i gång och det är modersmålsprovet i läskompetens som står först i tur. Abiturienterna Monique Westerberg och Cecilia Tuomisto motiveras av sina planer att studera vidare.

På tisdag skriver Cecilia Tuomisto och Monique Westerberg studentprovet i modersmål.
Wilma Jensénwilma.jensen@vastranyland.fi
13.03.2023 15:03 UPPDATERAD 13.03.2023 15:18
I Ekenäs gymnasium är Monique Westerberg och Cecilia Tuomisto två av alla skribenter som ska sätta sig ner för att skriva det obligatoriska provet i modersmål. När VN träffar dem några dagar innan har förberedelserna inför skrivningarna sett rätt olika ut.
– Jag har kollat många videor på Youtube, och kanske lämnat läsandet till sista minuten, säger Westerberg.
Tuomisto har däremot förberett sig genom att läsa igenom kursböckerna, repeterat anteckningar och kollat igenom tidigare studentprov.