Bioraffinaderi löser algproblemet i Östersjön – blågröna alger förvandlas till blågrönt guld

De blågröna algerna är en giftig sommarplåga som förstör vattendragen. Samtidigt kan ändå delar av alger och blåstång utnyttjas som råmaterial inom olika industrier. Raseborgsföretaget Origin by Ocean tror hårt på cirkulär ekonomi och siktar på en plats på marknaden.

Blågröna alger är ett återkommande problem i Finland. Algerna är giftiga för människor och många andra djur.
Bioraffinaderiet Origin by Ocean har utvecklat en kommersiellt lukrativ lösning på övergödningsproblemet i Östersjön. Genom att samla in blågröna alger och blåstång avlägsnas stora mängder näringsämnen ur vattnet. Med raffinaderiets nya teknik utvinner Origin by Ocean värdefulla molekyler ur algerna och tången. Molekylerna kan sedan utnyttjas inom livsmedels-, kosmetika- och läkemedelsindustrierna för att förbättra konsistensen i olika produkter.

ANDRA LÄSER