Ny datacentral byggs vid vägavsnitt som varit ökänt för hjortolyckor – "Hoppas kommunen beaktar hur djuren rör sig", säger viltvårdaren Peter Wollsten i Kyrkslätt

Kyrkslätts kommun vill se en datacentral invid Västerleden. Men området ligger intill en viltbro, och en ny central kan påverka djurens beteende och få följder för jakten.

Peter Wollsten är verksamhetsledare för Kyrkslätts jaktvårdsförening. Han berättar att viltbron över Västerleden minskat på vägens viltolyckor, men att djuren i stället orsakar problem på Ring III.

Vi står på den viltbro som går över stamväg 51 i Kyrkslätt. Under oss går trafiken längs motorvägen från och till Helsingfors.

ANDRA LÄSER