Kolumn: Ljud högt, ljud fritt

KolumnThomas Blomqvist
15.11.2022 14:27
För en dryg vecka sedan firades svenska dagen runt om i landet. En viktig flaggdag, då svenska språket i Finland och hela den finlandssvenska kulturen uppmärksammas. För mig är svenska dagen en symbol för vår rätt att tala svenska i Finland, men samtidigt vill jag se dagen som en nationell festdag där det tvåspråkiga Finland firas. Våra båda nationalspråk ska ses som en tillgång och det är en rikedom att få bo i ett land där två språkliga kulturer möts och berikar varandra. Det här gäller också i en bredare betydelse. Det är en rikedom att vi i vardagen har olika kulturer och språkgrupper. Morgondagen är alltmer mångkulturell och det är viktigt att vi välkomnar alla dem som vill ta del av vårt gemensamma kulturarv.

ANDRA LÄSER