Projekt utreder hur tillgängliga gång- och cykellederna är i Hangö — enkät ska hjälpa till

Ett projekt där man utreder hur tillgängliga gång- och cykellederna är, inte minst för äldre, och vad kan man göra för utveckla situationen har inletts i Hangö. En nyöppnad enkät ska ge hjälp på vägen.

De viktiga gång- och cykellederna skall bli mera tillgängliga.
Hangö stad har startat ett projekt där man utreder den nuvarande tillgänglighetsnivån för gång- och cykelleder samt längs de viktigaste servicerutterna. I första hand håller man sig till stadskärnan och Lappvik.
ANDRA LÄSER