Fängelse för mystiska gropar vid Raseborgs slott

Polisen mötte de två männen vid Raseborgs slott en sen novemberkväll, med lera upp till knäna. Innan det hade närmare 300 gropar uppdagats på det fredade området. Nu döms den ena av männen för byggnadsskyddsbrott och förskingring medan den andra frias.

På ett område på 4 hektar hittade man sammanlagt nästan 300 gropar vid Raseborgs slott hösten 2017. Nu har en man dömts för förskingring och byggnadsskyddsbrott för att ha grävt upp fornminnen.
Anna Svartström
04.09.2020 16:00 UPPDATERAD 04.09.2020 16:32
Västra Nylands tingsrätt finner inte de två männens förklaringar om varför de befann sig vid Raseborgs slott i Snappertuna en mörk novemberkväll 2017 som trovärdiga.