Vass ska ge vinst – nu ska det bli lättare att ta tillvara outnyttjad resurs

Att avlägsna vass är tio gånger effektivare än andra vanliga sätt att minska näringsbelastningen i Östersjön. Det är också en klimatgärning. Ett pilotprojekt ska göra det smidigt och ekonomiskt lönsamt att ta till vara vassen.

Pistmaskiner används vid arbetet att beskära vassen på Norra fladet i Kyrkslätt.
Mira Strandberg
01.10.2020 12:15 UPPDATERAD 02.10.2020 15:03
Det är lerigt och blött vid Norra fladet i Kyrkslätt. Vassen, som tagit över strandlinjen, har delvis skurits ner, krossats och dumpats i en stor hög på stranden. Längs vasskanten kryper två fordon sakta fram. Det är pistmaskiner som man vanligen ser i slalombacken, men här utnyttjas deras larvfötter för att maskinerna inte ska sjunka ner i gyttjan medan de skär vassen.