Studentskrivningarna: Specialarrangemang är möjliga för examinander i karantän – gymnasierna har ingen skyldighet att genomföra specialarrangemangen

Studentexamensnämnden och Institutet för hälsa och välfärd har gett nya direktiv åt gymnasierna för hur examinander i karantän kan delta i studentskrivningarna.

Studentexamensnämnden råder i första hand examinander i karantän att anhålla om ogiltigförklaring av provet och delta vid ett senare tillfälle.
Studentskrivningar kan inte genomföras av en examinand som är smittad av coronaviruset och sitter i karantän. Dessa personer bör anhålla om att anmälningen till provet ogiltigförklaras, skriver Studentexamensnämnden och Institutet för hälsa och välfärd.
Myndigheterna publicerade på tisdagen nya direktiv för hur studenter som sitter i karantän kan genomföra sina studentskrivningar.
En examinand som sitter i karantän, men som kan uppvisa ett färskt coronatest och inte har några symtom kan enligt myndigheterna genomföra studentskrivningar med hjälp av specialarrangemang.

Gymnasierna har ingen skyldighet

Det är däremot inte obligatoriskt för ett gymnasium att ordna specialarrangemang. Arrangemanget kräver ett samarbete mellan gymnasiet och kommunens eller sjukvårdsdistriktets smittskyddsansvariga. En annan förutsättning för att en examinand i karantän ska kunna skriva studentprovet är att gymnasiet klarar av att ordna en separat lokal och en övervakare.
Om det lokala coronaläget är dåligt kan det innebära att skrivningarna inte kan genomföras av de som sitter i karantän.
Studentexamensnämnden råder i första hand de berörda personerna att anhålla om ogiltigförklaring och delta i provet vid ett senare tillfälle.
Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar också att deltagarna i studentexamen undviker sociala kontakter och håller sig i frivillig karantän i 14 dygn innan proven börjar.

ANDRA LÄSER