Raseborg justerar budgeten för social- och hälsovård – anslagen höjs med totalt 800 000 euro

Anslaget för hemvård och stödtjänster höjs med 200 000 euro i Raseborg i årets budget. Också anslaget för vuxensocialarbete och handikappservice höjs – med 600 000 euro. Totalt sett beräknas social- och hälsovårdssektorn ändå hålla budget.

Raseborgs fullmäktige har beslutat höja anslaget för hemvård och stödtjänster i årets budget med 200 000 euro. Även anslaget för vuxensocialarbete och handikappservice höjs.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
16.11.2022 15:47 UPPDATERAD 16.11.2022 18:45
Raseborgs fullmäktige har beslutat höja anslaget för hemvård och stödtjänster med 200 000 euro. Därtill höjs anslaget för vuxensocialarbete och externa avtal för handikappservice med 600 000 euro.  
Hemvårdens och stödtjänsternas behov att överskrida budget beror på de extra ersättningar som betalats och ännu ska betalas till vårdpersonalen mellan den 1 juni och den 31 december i år.
Överskridningen inom handikappservice beror på att nya klienter som erhåller boendeservice tillkom under slutet av år 2021, samt att behov av mera krävande service har uppstått hos ett flertal klienter. Främst handlar det om service som klienten har en subjektiv rätt till. Trots att den här servicen innebär höga kostnader kan klienterna inte nekas servicen om de enligt servicebedömningen behöver den. 

ANDRA LÄSER