Varthän, Kyrkpressen?

Kyrkpressen hör till de tidningar som jag brukar läsa med stor behållning. Tidningen har genom åren lyckats berätta om religioner, trosinriktningar, församlingar, händelser och fenomen på ett sätt som håller intresset uppe för de kyrkliga sfärerna. KP fungerar inte endast som en sammanbindande länk i det svenska Finland, utan också som ett kitt mellan det världsliga och själsliga livet.