Ljus framtid för solpanelerna

Energi Ekenäs energi har haft fullt upp med att sälja solpaneler och detsamma gäller Fortum som snabbt sålde slut de paneler som ingick i vårens kampanj. Stig Österholm i Ingå är en av dem som har införskaffat solpaneler för sitt jordbruk.

Avläsa på mätaren. Österholm kan kontrollera hur många watt panelerna ger per dag men också se hur mycket de har gett sedan han installerade dem.
Anna Björkqvist
12.07.2016 07:00 UPPDATERAD 12.07.2016 08:41
Väderförhållandena är inte de bästa då vi stiger ur bilen i Ingå. Endast några vilsna solstrålar tittar försiktigt fram ur det tjocka molntäcket.
– Det är ändå ganska ljust ute fast det molnigt. Nu producerar panelerna lite mer än 500 watt, ungefär tillräckligt för lysa upp åtta glödlampor, säger jordbrukaren och pensionären Stig Österholm.
I början av juli installerade han de arton svarta solpanelerna som är fastspända på silons branta plåttak. Med dem hoppas han kunna torka säd i torken och driva bland annat en pump och en varmvattenberedare i stallet, som ligger bara ett stenkast bort.
– Solen lyser förstås inte lika starkt om höstarna men jag räknar ändå med att solpanelerna ska kunna täcka ungefär 80 procent av hela årets elkonsumtion, säger Österholm.
Han har tidigare arbetat för Fortum och är därför väldigt intresserad av energi.
– Efter att ha sett alla vårens kampanjer blev jag på allvar nyfiken på solpanelerna och efter att jag hade räknat ut lönsamheten så ville jag skaffa några egna.

Nöjda företag

De flesta elföretagen har under hösten och våren satsat stort på att marknadsföra grön energi. Ett av dem är Ekenäs energi som i februari gick in för att börja sälja solpaneler. De säger att alla kampanjer verkligen lönat sig.
– Människor har varit väldigt intresserade och vi har haft fullt upp, säger Mikaela Holmström som är ansvarig för försäljningen av el och solpaneler på Ekenäs energi.
Hon säger att det har blivit många samtal och att flera kunder har kommit in på kontoret. Hon sköter ändå om all elförsäljning och betonar att även om solenergin har blivit populär är det ändå inte hennes huvudsyssla. Bland montörerna är två är ansvariga för solpanelerna. De har tillbringat en stor del av sin arbetstid med att lägga upp paneler och har varit fullbokade både juni och juli.
Även Fortums kampanjer har lönat sig.
– Vårens kampanj har verkligen lyckats få människor att bli intresserade av solenergi. I kampanjen erbjöd vi först hundra panelsystem till ett bra pris men eftersom efterfrågan var så stor så utökade vi kampanjen till tvåhundra panelsystem, säger Olli Raatikainen som är ansvarig för solpanelerna på Fortum.
Han säger att de snabbt sålde slut de 200 systemen och att efterfrågan har fortsatt efter kampanjens slut. De kommer därför att köpa in flera solpaneler och räknar med att sälja betydligt fler i år jämfört med förra året. De uppskattar att solenergisystemsmarknaden i hela Finland kommer att växa med ungefär 30 procent 2016 jämfört med år 2015.

Populärt bland privatpersoner

Ekenäs energi har de sålt en hel del paneler, en stor del av dem till privatpersoner men också jordbrukare och företagare har varit intresserade.
– Det finns också flera stöd att få och avskrivningar som kan göras då man investerar vilket vi tror har lockat dem att köpa, säger Holmström.
Bönderna kan till exempel behöva elen för nerkylning eller, som i Österholms fall, för att torka säden. Den största gruppen som har köpt solpaneler av Ekenäs energi är ändå privatpersoner. Då är det främst till åretruntbostäder. Bland de större företagen har Ekenäs energi ännu inte haft lika stor framgång. Det beror bland annat på att processen är längre och ofta kräver stora investeringar.
– Men det finns definitivt många som är intresserade.
På Fortum säger Raatikainen att det har funnits mer än tillräckligt med förfrågningar från både privatkunder och företag.

Lönsam investering

Företagen är båda övertygade om att solpanelerna kommer att bli mera populära. När människor väljer att skaffa paneler prioriterar man lite olika.
– Det finns de som vill göra ett ekologiskt val och därför väljer solpaneler men också de som vill göra det av ekonomiska skäl. Det ena utesluter förstås inte det andra, säger Holmström.
För Österholm handlade det mest om intresset för energi men också om att göra en lönsam investering. Han räknar med att solpanelerna kommer betala sig på åtminstone åtta år, allt som allt beräknas solpaneler hålla ungefär 20–25 år.
– Visst kostar det att investera, men nog kostar ju också elektriciteten, resonerar han.
Han tycker att det känns bra att kunna ha ett alternativ då elbolagen höjer olika avgifter. Österholm kommer att fortsätta betala grundavgiften men minskar på överföringsavgiften i och med att en stor del av konsumtionen ändå kommer bestå av den egenproducerade elen.
– Överföringsavgiften är ofta också ganska hög, säger han.
Hans tork använder omkring 4 kilowatt, och solpanelerna kan under de rätta förhållandena ge honom 4,8 kilowatt. Om det blir någon el över skickas den ut i elnätet. På Fortum förklarar Raatikainen att deras kunder kan sälja den el som blir över tillbaka till företaget enligt ett närelsavtal.
– Fast det är ju inget man blir rik på, men det är något i alla fall, säger Österholm.
Han upplever att det ännu finns de som är skeptiska mot solpanelerna och har ifrågasatt dem då han har tipsat om dem. Han säger att framtiden får utvisa om solpanelerna var en lönsam investering.
– Men inte är jordbruket direkt lönsamt heller så jag tror att jag får ett mer positivt resultat av panelerna än vad fröna kan ge mig, säger han.

Höga avgifter för eldistribution

I januari chockhöjde Caruna sina priser med 27 procent. Det väckte stora protester och i februari korrigerade man höjningen i stället till 15 procent.
Svenska Yle har kartlagt priset på el och konstaterat att det i snitt har blivit 70 procent dyrare under de senaste åtta åren. I Västnyland har elen blivit mellan 72 och 88 procent dyrare. Uträkningarna gäller för ett exempelhushåll som förbrukar 18 000 kWh elvärme per år.
Västnyland faller innanför elbolagen Carunas och Ekenäs energis område.

ANDRA LÄSER