Det går inte att blunda mera

Förebyggande arbete är bästa metoden att få bukt med drogproblem bland unga. Men då situationen eskalerat behövs snabba åtgärder.

För drygt ett och ett halvt år sedan chockades framför allt ungdomarna i Ingå av att två 18-åringar inom loppet av några dagar dog till följd av missbruk.
ANDRA LÄSER