Sjövett och säkerhet går hand i hand

Behovet av information om sjövägsregler och gott sjömanskap är konstant, eller snarare ständigt växande.

Sjöräddarna förevisar livräddning i Norra hamnen i Ekenäs.
Det är förvånansvärt tungt att lyfta ombord en person som trillat i sjön. Få situationer är gynnsamma i sammanhanget. Handlar det om en jolle eller roddbåt finns det en risk för att hela ekipaget kantrar då den nödställda ska bärgas. Är båten större har den samtidigt ett högre fribord, vilket i sig försvårar hela operationen.
ANDRA LÄSER