De startade brevprotest mot cynisk asylpolitik

– Vi vet vad som händer och är skyldiga att säga i från, säger författarna Merete Mazzarella och Monika Fagerholm. De har skrivit brev till statsministern i protest mot Finlands nya flyktingpolitik och uppmanar folk att göra detsamma.

Säger ifrån. Merete Mazzarella och Monika Fagerholm betonar att de skrivit brev till statsministern i egenskap av medborgare i en fråga som handlar om vanlig etik och moral, liv och död.

Författarna har en längre tid hyst kritiska tankar om och oro över landets sätt att förhålla sig till flyktingkrisen. Bekymret bubblade nyligen upp starkt igen då bibliotekarien Sunniva Drake skrev om ett konkret fall av avslag (VN 28.7).

En man nekades asyl trots att Migrationsverket godtog hans historia om att han bland annat torterats av irakiska armén, mordhotats av IS och fått sitt hus sprängt.

– Vi diskuterade vad vi kan göra och tanken att skicka pappersbrev till statsminister Juha Sipilä väcktes. Mejl kan raderas och upplevs lätt som spam. Pappersbrev till statsministerns kansli måste registreras, vilket har en poäng. Tanken är att var och en formulerar sig fritt, utifrån sitt eget perspektiv med en egen betoning, säger Mazzarella då vi träffas i Ekenäs.

Brev mot hyckleri

Mazzarella tar i sitt brev framför allt fasta på cynismen och hyckleriet.

– Det är så cyniskt att man bedömer Irak som ett säkert land i skedet då det blivit mindre säkert. För att landet blivit mindre säkert befarar man fler flyktingar och gör därför bedömningen att det är säkrare, även om man avråder finländare att åka dit.

Vidare funderar Mazzarella på skyldigheten att säga i från då man ser någonting fel. Efter andra världskriget sade många tyskar att de inte kände till Förintelsen, men nu kan vi i Finland enligt Mazzarella inte neka att vi vet vad som pågår.

– Det är uppenbart att vi vet vad som sker och då måste man säga ifrån.

Dags att axla ansvar

Monika Fagerholm tar fasta på frågor om ansvar och skriver i sitt brev att här ytterst är frågan om respekten för människoliv “som vi borde veta, står över politik och ekonomi”.

Då asylsökande skickas till osäkra förhållanden och i värsta fall döden är ansvaret enligt Fagerholm ingen institutions. Ansvaret bärs i stället av alla medborgare, vilket hon betecknar som en orimlig börda.

Därför ber hon statsministern “öppet och i klartext axla ansvaret och personligen genom ett uttalande garantera att de människor som skickas tillbaka verkligen kan leva i trygghet på så vis som Migrationsverket anser.”

Risk för myndighetsförakt

Även Lars Hertzberg, professor emeritus i filosofi, har skickat ett brev till statsministern och publicerat det offentligt på Facebook.

“En nation som förlorar sin moraliska nerv lider själv en varaktig skada” skriver han och yrkar på att man ska följa internationell rätt och finländskt rättsmedvetande.

Hertzberg varnar för att sofistiska och cyniska resonemang skadar medborgarnas aktning för myndigheterna.

Han skriver att "de långsiktiga verkningarna av en sådan förändring inom den offentliga kulturen kan visa sig vara tragiska."

Flera följer deras exempel

Under de senaste dagarna har flera namnstarka personer anammat deras uppmaning och skridit till brevprotest.

Nu hoppas de att fler än forskare och kulturaktörer också gör det.

– Det är viktigt att så många olika människor som möjligt säger ifrån. Det är viktigt att det inte blir bara den lilla grupp som alltid har åsikter, säger Mazzarella.

Även Amnesty har ett upprop om att Finland bör axla sitt ansvar i flyktingfrågan.

ANDRA LÄSER