Cykelväg från centrum byggs nästa år

Under hösten hoppas Sjundeå kommun på att kunna informera allmänheten om den nya gång- och cykelväg som planeras längs Sjundeåvägen.

Gång- och cykelvägen ska löpa längs östra sidan av Sjundeåvägen och vara en länk i en enhetlig cykelrutt från Sjundeå centrum via Västra Kungsvägen till stamvägen och vidare längs Störsviksvägen.

– Vi siktar på att få planeringen klar under hösten så att vi kan informera om projektet. Då kunde den byggas nästa år, säger byggchef Ilmari Viljanen på kommunen.

Cykelvägen är ett samarbete mellan NTM-centralen och kommunen, där kommunen står för hälften av utgifterna. En investering på 140 000 euro föreslås för projektet i nästa års budget.

Också en undergång under stamväg 51 vid avtaget till Störsvik är under planering. Korsningen mellan stamvägen och Störsviksvägen är farlig och skolskjutsarna är ordnade så att skoleleverna inte behöver korsa stamvägen. Arrangemanget kostar kommunen 50 000 euro årligen. Stamvägen är statens väg men staten har inte resurser att lägga på projektet. Kommunen har gjort projektplaneringen för undergången år 2017.

Nu föreslår tekniska nämnden att investeringen läggs på åren 2019–2021. I det här fallet är det helt kommunen som skulle stå för kostnaderna, staten är inte involverad i det projektet. Totalt nästan en miljon euro fördelas på de följande tre åren.