Cyanobakterieläget är lugnare, men kan ändra fort

Under den senaste veckan har finländare meddelat om cirka 90 privata observationer i landets sjöar. I en femtedel av fallen bekräftades det handla om cyanobakterier. Bild: Johannes Nystén/SPT

Enligt Finlands miljöcentrals systemplanerare Mikko Kervinen är det ännu för tidigt att uttala sig om hur cyanobakteriesommaren 2021 såg ut. Miljöcentralen fortsätter följa med algläget fram till slutet av augusti.

För tillfället har förekomsten av cyanobakterier, även kallade blågröna alger, avtagit såväl i sjöarna som i haven.Finlands miljöcentrals veckovisa rapport visar att så gott som alla observationer den...